DSC_00167
نشست دهم طب‌تاک، برگزار شد:
برنامه هفتم توسعه؛ برنامه‌ای برای اجرا؟!


32
انتشار مقاله
تبیین سناریوهای مواجهه
با قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
در مجله علوم پزشکی صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Picture3
شماره دوم فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت منتشر شد
راهبرد سلامت در دولت سیزدهم
همکاری هسته سلامت و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
r_176_210511114057
همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان و هسته سلامت مرکز رشد
نشست علمی جغرافیای مشترک؛
سلامت و علوم انسانی
10000000000035

هسته سلامت با همکاری مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت منتشر کرد
تحلیل و بررسی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

یادداشت‌ها

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید