چهارمین طب‌تاک: ردگیری علوم انسانی در مسائل نظام سلامت

هم‌زمان با سالگرد تاسیس هسته سلامت، طب‌تاک برگزار می‌کند: با حضور پروفسور محمداسماعیل اکبری ردگیری علوم انسانی در مسائل نظام سلامت نظام سلامت ایران از اولین روز‌های پایه‌گذاری خود تا به امروز، همواره حداقلی از تعامل با علوم انسانی را تجربه‌ کرده است. سیر تاریخی آن نشان می‌دهد، هر کجا این تعامل جدی‌تر گرفته شده، […]