دومین سمپوزیوم مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم پزشکی | نشست جغرافیای مشترک

نشست علمی جغرافیای مشترک، سلامت و علوم انسانی در دومین سمپوزیوم مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم پزشکی، ۳۰ اردی‌بهشت‌ماه ۱۴۰۰ از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان و با همکاری هسته مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. در این پنل با مدیریت دکتر کامران باقری لنکرانی، موضوعاتی ناظر به کاربست علوم […]

تحلیل حساب‌های ملی سلامت (۱۳۸۱تا ۱۳۹۶)

حساب‌‌های ملی سلامت مجموعه‌ای از جدول‌های اسـتاندارد هستند که در آن‌ها هزینه‌‌های سلامت یک کشور، از جنبـه‌‌های مختلـف، مانند شیوه‌‌های تأمین و موارد مصرف هزینه‌ها، با ترتیبی معیّن ارائه شده‌اند. هـدف اصـلی از تهیـۀحـساب‌‌های ملی سلامت، کمک به تصمیم‌گیری و اداره کارآمدتر برای نظام سلامت است. مخارج ملی سلامت، شامل هزینۀ تمام فعالیت‌‌هایی است کـه […]