سلامت الکترونیک؛ پیدا و پنهان یک نقشه تغییر

هسته «سلامت» مرکز رشد، در شماره سوم نشریه تأملات، پرونده‌ای با عنوان «سلامت الکترونیک» تدوین و تنظیم کرده است. بعد از دو دهه از طرح «سلامت الکترونیک» در ایران، پرداخت به بازیگران کلیدی موثر در طراحی و اجرای این برنامه در نظام سلامت از اهمیت برخوردار است. توسعه نسخه‌های بدلی این برنامه به جای برنامه‌های اصیل و اجرای معیوب طرح، گاه منجر شده است تا اصل این موضوع از دستورکار نظام سیاست‌گذاری سلامت خارج شود. این پرونده مشتمل بر یک مقدمه و 5 نگاشت تخصصی است و تلاش دارد تا از مرحله ابعاد مفهومی و ساختاری مقوله سلامت الکترونیک تا آنچه در وضعیت عینی در این حوزه رقم خورده است را برای مخاطب شرح دهد. از نکات برجسته این پرونده، نگاشت وزیر اسبق «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، آقای دکتر باقری لنکرانی است که بر غنای این پرونده افزوده است.

جهت تهیه این اثر، بر روی تصویر زیر، کلیک کنید.

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید