نگاهی دقیق‌تر به افزایش ظرفیت پزشکی

 

ظرفیت پزشکی موضوع داغ این روزهای فضای سیاست‌گذاری سلامت کشور است. موافقان و مخالفان، هر کدام ادله و شواهدی ارائه می‌کنند ولی به نظر می‌رسد نیاز است کمی دقیق‌تر به این موضوع پرداخت. نگاهی به گذشته این مسئله و ابعاد مختلفی که در برآورد ظرفیت پزشک باید مدنظر قرار گیرد از جمله موضوعات مطرح‌شده در این کلیپ است. همچنین در انتها رویکرد متناسب‌سازی به جای اتخاذ رویکردهایی کلی به این موضوع تعریف شده است.

 

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید