گزیده نشست سوم طب‌تاک با حذف دفترچه بیمه (بخش ۱)

گزیده نشست سوم طب‌تاک با موضوع مدیریت تغییر در نظام سلامت؛ حذف دفترچه‌های بیمه

📽 بخش اول: ضرورت نسخه نویسی الکترونیک

💢 اگر آنچه که امروز در نظام سلامت وجود دارد مطلوب است، باید به همین راه ادامه داد اما اگر با وضع مطلوب فاصله وجود دارد، باید تغییراتی صورت گیرد.

🔹بیمار به پزشک مراجعه و نسخه‌ای دریافت می‌کند. یک سال بعد نه بیمار به خاطر دارد که چه نسخه‌ای را به چه منظور دریافت کرده‌ و نه پزشک به خاطر دارد که چه نسخه‌ای را به چه منظوری تجویز کرده است. این مسئله با سیستم سرنسخه و کاغذ و دفترچه قابل حل نیست. و نیاز به الکترونیکی شدن نسخه نویسی در گام اول و سپس تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دارد.

 

 

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید