نقد و بررسی واقعیات ظرفیت رشته‌های پزشکی

نشست نقد و بررسی واقعیات و وضعیت ظرفیت رشته‌های پزشکی از نگاه صاحب‌نظران این نشست با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت و هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در این نشست جناب آقای علی‌اکبر حقدوست، خانم دکتر سمیه نوری حکمت، آقای دکتر […]

نگاهی دقیق‌تر به افزایش ظرفیت پزشکی   ظرفیت پزشکی موضوع داغ این روزهای فضای سیاست‌گذاری سلامت کشور است. موافقان و مخالفان، هر کدام ادله و شواهدی ارائه می‌کنند ولی به نظر می‌رسد نیاز است کمی دقیق‌تر به این موضوع پرداخت. نگاهی به گذشته این مسئله و ابعاد مختلفی که در برآورد ظرفیت پزشک باید مدنظر […]

گزیده نشست دوم طب‌تاک با موضوع غربالگری (بخش ۲)

گزیده نشست دوم طب‌تاک، با موضوع غربالگری؛ از مسئله‌ی پزشکی تا دغدغه‌ی اجتماعی (بخش دوم) 📽️ غربالگری؛ از مسئله پزشکی تا دغدغه اجتماعی (بخش ٢) 💢 در بسیاری از کشورهای پیشرفته با اینکه همه افراد احتمال سندروم داون را دارند، اما غربالگری فقط برای گروه پرخطر تجویز می‌شود، لذا در این کشورها میزان انجام غربالگری […]

گزیده نشست دوم طب‌تاک با موضوع غربالگری (بخش ۱)

گزیده نشست دوم طب‌تاک، با موضوع غربالگری؛ از مسئله‌ی پزشکی تا دغدغه‌ی اجتماعی 📽 غربالگری؛ از مسئله پزشکی تا دغدغه اجتماعی (بخش ١) 💢 وقتی غربالگری، اجباری نیست ولی برای حدود ٩۵ درصد از مادران باردار تجویز و اجرا می‌شود! 🔹 منافع و هزینه‌های این تست تشخیصی بر جامعه چیست؟  متن خبر نشست دوم طب‌تاک […]

انتشار کتاب «جغرافیای مشترک: سلامت و علوم انسانی»

«جغرافیای مشترک: سلامت و علوم انسانی» حاصل هم اندیشی خبرگان علوم انسانی و اجتماعی و خبرگان حوزه سلامت و با هدف تبیین نگاه علوم انسانی و اجتماعی به نظام سلامت و کاربردهای نظری و عملی آن بوده که در بخش‌های ذیل به رشته تحریر درآمده است: – بخش اول: مفهوم‌شناسی – بخش دوم: عدالت در […]