آسیب‌شناسی نظام سلامت از منظر فساد

💠 اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت منتشر شد 💠 اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی راهبرد سلامت و بهداشت با عنوان «آسیب‌شناسی نظام سلامت از منظر فساد» با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد. در این شماره، آثار ارزشمندی از […]