راهبرد سلامت در دولت سیزدهم

💠 دومین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت منتشر شد 💠 دومین شماره فصلنامه علمی تخصصی راهبرد سلامت و بهداشت با عنوان «راهبرد سلامت در دولت سیزدهم» با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد. با توجه به مسائل متعدد حوزه سلامت و […]

آسیب‌شناسی نظام سلامت از منظر فساد

💠 اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت منتشر شد 💠 اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی راهبرد سلامت و بهداشت با عنوان «آسیب‌شناسی نظام سلامت از منظر فساد» با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد. در این شماره، آثار ارزشمندی از […]