تحلیل آرایش شبکه‌های اجتماعی پیرامون مسئله ظرفیت پزشکی

هسته سلامت با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی (متا) منتشر کرد تحلیل آرایش شبکه‌های اجتماعی (توییتر) پیرامون ظرفیت رشته‌های پزشکی نظام سلامت متولی ارائه خدمات اجتماعی است و خدمات اجتماعی تا به امروز انسان محور بوده و سرمایه اصلی آن‌ها افراد متخصصی هستند که محور ارائه خدمات قرار می‌گیرند. سایر منابع مانند دارو، تجهیزات پزشکی، محل […]

گزارش سیاستی تحلیل و بررسی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

موضوع ارتقای حقوق و دستمزد پرستاران به ویژه با توجه به عدم تطابق آن با زحمات ایشان از یک‌سو و ناچیز بودن آن در مقایسه با دستمزد  برخی دیگر از ارائه‌کنندگان خدمات سلامت از سوی دیگر همواره یکی از مطالبات پرستاران بوده است. در همین رابطه قانون «تعرفه­‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه­‌های پرستاری» مصوب […]

الگوی مدیریت استراتژیک مسائل صنعت تجهیزات پزشکی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقدمه اهمیت شناخت مسئله و ریشه‌های آن، به‌عنوان مقدمه‌ای برای حل مسئله بر هیچ‌کس پوشیده نیست. عدم شناخت درست مسئله، سبب ارائه‌ی راهکارهای ناقص و متناقضی برای حل مسئله می‌شود، درنتیجه راهکارهای پیشنهادی نه تنها مسئله‌ی مفروض را حل نمی‌کند، بلکه منجر به بروز چندین مسئله‌ی جدید می‌شود. متأسفانه بسیاری از طرح‌های سطح ملی و […]