گزارش سیاستی تحلیل و بررسی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

موضوع ارتقای حقوق و دستمزد پرستاران به ویژه با توجه به عدم تطابق آن با زحمات ایشان از یک‌سو و ناچیز بودن آن در مقایسه با دستمزد  برخی دیگر از ارائه‌کنندگان خدمات سلامت از سوی دیگر همواره یکی از مطالبات پرستاران بوده است. در همین رابطه قانون «تعرفه­‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه­‌های پرستاری» مصوب […]

الگوی مدیریت استراتژیک مسائل صنعت تجهیزات پزشکی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقدمه اهمیت شناخت مسئله و ریشه‌های آن، به‌عنوان مقدمه‌ای برای حل مسئله بر هیچ‌کس پوشیده نیست. عدم شناخت درست مسئله، سبب ارائه‌ی راهکارهای ناقص و متناقضی برای حل مسئله می‌شود، درنتیجه راهکارهای پیشنهادی نه تنها مسئله‌ی مفروض را حل نمی‌کند، بلکه منجر به بروز چندین مسئله‌ی جدید می‌شود. متأسفانه بسیاری از طرح‌های سطح ملی و […]