تحلیل آرایش شبکه‌های اجتماعی پیرامون مسئله ظرفیت پزشکی

هسته سلامت با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی (متا) منتشر کرد

تحلیل آرایش شبکه‌های اجتماعی (توییتر) پیرامون ظرفیت رشته‌های پزشکی

نظام سلامت متولی ارائه خدمات اجتماعی است و خدمات اجتماعی تا به امروز انسان محور بوده و سرمایه اصلی آن‌ها افراد متخصصی هستند که محور ارائه خدمات قرار می‌گیرند. سایر منابع مانند دارو، تجهیزات پزشکی، محل ارائه خدمت و غیره همگی با حضور آنها معنادار می‌شوند. از میان گروه‌های مختلف بهداشتی و درمانی، گروه پزشکی همواره بیش از سایرین محل توجه بوده و مدتی است که ظرفیت پزشکی بحث داغ این روزهای فضای سیاستی کشور شده است.

در رابطه با ظرفیت رشته‌های پزشکی، دو روایت وجود دارد. عده‌ای اعتقاد دارند باید این ظرفیت افزایش یابد و عده‌ای مخالف افزایش هستند و هر دو طرف از هر فرصتی برای بیان ادله‌ی خود استفاده می‌کنند. در این میان شبکه اجتماعی توییتر به محملی جهت تبادل نظر در مورد این مسئله تبدیل گردید و در طول تنها دو روز، حدود پنجاه‌ و دو هزار توییت در مورد این مسئله تولید شد که در نوع خود یک طوفان توییتری محسوب می‌شود. لذا نظر به صف آرایی شکل گرفته و اظهارات مطرح شده در موافقت و مخالفت افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، در این گزارش سعی بر آن است تا با اشاره به هر دو طرف اظهارات موجود در شبکه اجتماعی توییتر، ابعاد موضوع روشن شود تا به این وسیله، قدمی در راستای حل مسأله برداشته شود.

 

جهت دریافت گزارش، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید